Klik HIER om de posters/flyers te bekijken die worden verspreid in het kader van de Dag van de Sint-Catharijnekerk op 11 maart a.s.