Organisatie

De Vereniging Vrienden van de Sint-Catharijnekerk is een zogenaamde ANBI, d.w.z. een Algemeen nut beogende instelling.
ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die als ANBI geregistreerd staan, hebben deze belastingvoordelen. Wilt u meer weten over deze belastingvoordelen, klik dan hier.

Extra stimulans voor culturele ANBI

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd.

Ons RSIN/fiscaal nummer is 81306965.

Doelstelling

De Vereniging Vrienden van de Sint-Catharijnekerk is opgericht op 12 februari 2004 met als doel een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de Sint-Catharijnekerk en het beter functioneren van dit cultureel erfgoed. Voor meer informatie hieromtrent klik hier.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Derk Tuinema
Vacature
Brenda Kwak (webmaster)
Willem Chr. Meyboom
Piet de Winter
Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden om niet.

Overzicht van activiteiten

Klik HIER voor een overzicht van de activiteiten in het afgelopen jaar.

Financieel overzicht

Klik HIER voor het laatst vastgestelde financiële jaaroverzicht.