Besteding

Een eeuwenoud gebouw moet goed en vooral regelmatig worden onderhouden. Regelmatig is renovatie of zelfs een restauratie noodzakelijk.

De kosten voor deze noodzakelijke werkzaamheden worden slechts voor de helft gedekt door de Rijksdienst voor de monumentenzorg. De vereniging Vrienden van de Sint-Catharijnekerk is opgericht om vanuit de Brielse en regionale bevolking een bijdrage te leveren om het overige deel van de kosten te financieren.

De vereniging Vrienden van de Sint-Catharijnekerk staat natuurlijk ook open voor sponsoring, giften en legaten. Dit geeft extra middelen om de gestelde doelen te bereiken en het monument in stand te houden.

Klik voor meer informatie over enkele afgeronde projecten van de Vereniging Vrienden van de Sint-Catharijnekerk rechts op de kopjes.

Hieronder vindt u een volledig overzicht van alle bestedingen die de Vereniging Vrienden van de Sint-Catharijnekerk sinds haar oprichting in 2004 heeft gedaan. Op de roodgekleurde items kunt u klikken voor meer informatie.