Vereniging

Geeft u om de Sint-Catharijnekerk?
Met deze slogan wil de vereniging Vrienden van de Sint-Catharijnekerk zich presenteren met als doel belangstelling te wekken bij de Brielse en regionale bevolking voor het absolute hoogtepunt van de rijke historie van de Brielse vestingstad, de Sint-Catharijnekerk!

De contouren van dit majestueuze monument bepalen al van afstand het gezicht van Brielle. De Sint-Catharijnekerk hoort bij Brielle, is van Brielle en ook van u!

De vereniging Vrienden van de Sint-Catharijnekerk is opgericht om een bijdrage te leveren in de kosten van de instandhouding en het beter functioneren van dit unieke Brielsche cultureel erfgoed.
Deze middelen tracht de vereniging Vrienden van de Sint-Catharijnekerk te genereren door het werven van leden.

Vanaf € 12,50 per jaar bent u lid. De vereniging staat natuurlijk ook open voor sponsoring, giften en legaten.

Op vrijdag 12 maart 2004 heeft de vereniging Vrienden van de Sint-Catharijnekerk zich officieel voorgesteld. Zij deed dit, in het bijzijn van een groot aantal genodigden, door in de Sint-Catharijnekerk de eerste folder te overhandigen, aan de burgemeester van Brielle mevrouw. G. W. M. van Viegen. Bij deze presentatie werd ook, het speciaal voor deze gelegenheid door Margriet Bezemer geschreven oprichtingslied, ten gehore gebracht door “de Kaailopers”.