1346828806header.jpg
 

Doel

De Vereniging Vrienden van de Sint-Catharijnekerk is tot stand gekomen met als doel een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de Sint-Catharijnekerk en het beter functioneren van dit cultureel erfgoed. De
Sint-Catharijnekerk kan hierdoor haar plaats behouden in overeenstemming met haar religieuze, culturele en sociale betekenis.

De Vrienden trachten dit doel onder meer te bereiken door:
• Het bijeenbrengen van gelden afkomstig van
  leden, schenkers, donateurs, erflaters,
  instellingen, bedrijven en de plaatselijke,
  regionale en landelijke overheden.
• Het doen van voorstellen ten aanzien van de
  gebruiksmogelijkheden van het gebouw.
• Het financieel of organisatorisch ondersteunen
  van activiteiten tot behoud en restauratie van
  het gebouw en daarbij behorende
  voorzieningen.
• Het samenwerken met andere instellingen met
  een soortgelijk of aanverwant doel.

Om deze doelstelling te kunnen realiseren is een breed draagvlak vanuit de samenleving nood-zakelijk. Daarom is iedereen die zich op een of andere manier verbonden voelt met dit prachtige monumentale gebouw welkom in de vriendenkring.  

De Sint-Catharijnekerk is er tenslotte voor ons allemaal.

Meer informatie over de besteding van de gelden vindt u hier.
 foto catharijnekerk
Enkele mooie foto's van de kerk vindt u

hier
.
 


= knop lid worden Vrienden Sint-Catharijnekerk =